Naszą ideą jest tworzenie zespołu ludzi, którzy potrafią i chcą ze sobą współpracować, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Kariera

Szczególną uwagę zwracamy na proces rekrutacji i selekcji kandydatów, bowiem naszą ideą jest tworzenie zespołu ludzi, którzy potrafią i chcą ze sobą współpracować. Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, umiejętnie korzystając z nich we współpracy z Klientami zewnętrznymi.

Aktualnie poszukujemy:

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P. największa Kancelaria w regionie łódzkim wg. rankingu Rzeczpospolitej, uhonorowana trzykrotnie wyróżnieniem w konkursie na Innowacyjną Kancelarię, organizowanym przez KRRP i magazyn FORBES, poszukuje do biura w Łodzi osoby na stanowisko SEKRETARKA.

 

Do głównych obowiązków osoby na ww. stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie i nadzorowanie terminarza,
 • Obsługa i zarządzanie obiegiem korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Przygotowywanie i organizacja spotkań,
 • Dbanie o sprawny obieg dokumentacji w firmie,
 • Wsparcie prawników Kancelarii w ich codziennej pracy,
 • Dbanie o zaplecze administracyjno – logistyczne Kancelarii.

Idealny Kandydat to osoba:

 • Posiadająca wykształcenie wyższe,
 • Mająca doświadczenie w pracy w sekretariacie, a dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w sekretariacie kancelarii prawnej,
 • Łatwo się ucząca, otwarta na nową wiedzę, elastyczna w działaniu,
 • Posługująca się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

Pracę w największej kancelarii w województwie łódzkim, przyjazną atmosferę z jednoczesną możliwością pracy w ramach organizacji o wysokich standardach biznesowych, nastawioną na rozwój i długofalową współpracę.

Przebieg procesu rekrutacji:

Proces rekrutacji i selekcji kandydatów jest procesem, na który w Kancelarii zwracamy szczególną uwagę, bowiem naszą ideą jest tworzenie zespołu ludzi, którzy potrafią i chcą ze sobą współpracować; dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także umiejętnie je wykorzystują we współpracy z Klientami zewnętrznymi.

Dlatego proces rekrutacji i selekcji składa się z 3 etapów:

 1. Rekrutacja – czyli pozyskanie kandydata i zaproszenie go na rozmowę
 2. Selekcja – wywiad pogłębiony, testy w zależności od stanowiska
 3. Wybór ostatecznego kandydata.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych drogą mailową na adres: praca@fandk.com.pl z podanym w temacie maila dopiskiem "SEKRETARKA".

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać za realizację zagadnień prawnych realizowanych dla Klientów biznesowych Kancelarii.

Zadania:

 • Obsługa prawna przedsiębiorców (bieżąca obsługa w ramach zagadnień prawa cywilnego, prawa spółek, prawa pracy i prawa podatkowego), w szczególności podmiotów medycznych,
 • Sporządzanie umów, opinii prawnych, reprezentacja przed sądami Klientów Kancelarii,
 • Utrzymywanie kontaktów z Klientami biznesowymi,
 • Nadzorowanie pracy aplikantów Kancelarii.

Idealny Kandydat to osoba:

 • Posiadająca tytuł Radcy Prawnego,
 • Posiadająca znajomość zagadnień prawa spółek handlowych, prawa cywilnego/ postępowania cywilnego,
 • Mająca doświadczenie w pracy z Klientami biznesowymi,
 • Której dodatkowymi atutami są: znajomość/doświadczenie z zakresu prawa medycznego oraz znajomość języka angielskiego.

 

Zapraszamy osoby posiadające wysokie zdolności organizacyjne, samodzielne, potrafiące podejmować decyzje, systematyczne, sumienne, odpowiedzialne i elastyczne w działaniu, chcące zaangażować się w rozwój zespołu działu medycznego.

 

Przebieg procesu rekrutacji:

Proces rekrutacji i selekcji kandydatów jest procesem, na który w Kancelarii zwracamy szczególną uwagę, bowiem naszą ideą jest tworzenie zespołu ludzi, którzy potrafią i chcą ze sobą współpracować; dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także umiejętnie je wykorzystują we współpracy z Klientami zewnętrznymi.

Dlatego proces rekrutacji i selekcji składa się z 3 etapów:

 1. Rekrutacja – czyli pozyskanie kandydata i zaproszenie go na rozmowę
 2. Selekcja – wywiad pogłębiony, testy w zależności od stanowiska
 3. Wybór ostatecznego kandydata.

W zależności od ilości potencjalnych kandydatów proces rekrutacji trwa zwykle ok. 2-3 tygodni.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych drogą mailową na adres: praca@fandk.com.pl z podanym w temacie maila nr ref. RPR/1/2017 lub pocztą na adres Kancelarii w Łodzi: 90-613 Łódź, ul. Gdańska 77A lok.3

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższego kierunkowego (aplikant I lub II roku aplikacji radcowskiej / adwokackiej, bądź absolwent kierunku prawo),
 • Znajomości zagadnień z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej, prawa handlowego oraz prawa pracy,
 • Mile widziane doświadczenie w opiniowaniu, konstruowaniu projektów umów oraz pism procesowych,
 • Umiejętności i łatwości w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 • Samodzielność, chęci i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • Chęci poszerzania własnej wiedzy i zdobywania doświadczenia.

Do głównych obowiązków osoby na ww. stanowisku będzie należało:

 • Opiniowanie projektów uchwał oraz umów cywilno - prawnych,
 • Sporządzanie opracowań, analiz, pism procesowych i opinii formalno-prawnych,
 • Przygotowywanie projektów wystąpień do sądów i innych instytucji,
 • Współpraca z Klientami Biznesowymi Kancelarii w zakresie obsługi prawnej podmiotów.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Zdobycie doświadczenia w strukturach największej Kancelarii w regionie łódzkim,
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych projektach, uczestniczenie we współpracy z klientem biznesowym,
 • Zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego.

Przebieg procesu rekrutacji:

Proces rekrutacji i selekcji kandydatów jest procesem, na który w Kancelarii zwracamy szczególną uwagę, bowiem naszą ideą jest tworzenie zespołu ludzi, którzy potrafią i chcą ze sobą współpracować; dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także umiejętnie je wykorzystują we współpracy z Klientami zewnętrznymi.

Dlatego proces rekrutacji i selekcji składa się z 3 etapów:

 1. Rekrutacja – czyli pozyskanie kandydata i zaproszenie go na rozmowę
 2. Selekcja – wywiad pogłębiony, testy w zależności od stanowiska
 3. Wybór ostatecznego kandydata.

W zależności od ilości potencjalnych kandydatów proces rekrutacji trwa zwykle ok. 2-3 tygodni.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych drogą mailową na adres: praca@fandk.com.pl z podanym w temacie maila nr ref. AR/1/2017 lub pocztą na adres Kancelarii w Łodzi: 90-613 Łódź, ul. Gdańska 77A lok.3

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Do biura w Warszawie poszukuje osoby na zastępstwo.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego,
 • Doświadczenia w budowaniu relacji biznesowych w sprzedaży usług dla Klienta B2B,
 • Doświadczenia w działaniach promocyjno – sprzedażowych,
 • Umiejętności pracy na samodzielnym stanowisku,
 • Biegłej znajomości języka angielskiego,
 • Wysokich zdolności interpersonalnych,
 • Znajomość specyfiki pracy w kancelarii prawnej będzie dodatkowym atutem.

Do głównych obowiązków osoby na ww. stanowisku będzie należało:

 • Wsparcie działań sprzedażowo – marketingowych Kancelarii; przygotowywanie ofert, organizacja szkoleń, eventów,
 • Współpraca z firmami organizującymi konferencje i eventy o tematyce prawnej na terenie całej Polski,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z Klientem biznesowym,
 • Przygotowywanie ofert oraz prezentacji dla Klientów,
 • Współpraca z mediami,
 • Koordynowanie i organizacja działań Biura Kancelarii w Warszawie,
 • Współpraca z Biurem Kancelarii w Łodzi w zakresie działań marketingowo – sprzedażowych.

Oferujemy:

 • Współpracę z jedną z wiodących kancelarii prawnych na rynku,
 • Doświadczenie i możliwość poszerzania wiedzy w zakresie współpracy z Klientem B2B,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach przygotowywania i udziału w różnorodnych projektach prowadzonych przez Kancelarię.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych drogą mailową na adres: praca@fandk.com.pl lub pocztą na adres Kancelarii w Łodzi: 90-613 Łódź, ul. Gdańska 77A lok.3

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

80% swoich pracowników Kancelaria tworzy ze swoich byłych praktykantów. W ramach przyjmowania Praktykantów Kancelaria Fortak & Karasiński współpracuje z Biurem Karier Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, z ELSA The European Law Students’ Association Poland oraz ze Studenckim Forum Business Centre Club.

Praktyki w pierwszym okresie ich trwania są bezpłatne. Osoby ubiegające się o odbycie praktyk w naszej Kancelarii przechodzą proces selekcji i rekrutacji, w wyniku którego wybierani są praktykanci spełniający określone kryteria i posiadający kompetencje przydatne w realizowanych przez Kancelarię projektach.

Chcemy aby praktyki studenckie spełniły swoją funkcję i dały możliwość zdobycia wiedzy i praktycznego doświadczenia zawodowego dla przyszłych prawników/ aplikantów. Ponadto organizując praktyki studenckie stawiamy sobie za cel przekazanie informacji zwrotnej praktykantom po zakończonych praktykach, czyli podsumowania i oceny całego okresu praktyk.

Po każdym miesiącu praktyk praca praktykanta będzie oceniana i podsumowywana przez jego Opiekuna. Jej efekt warunkuje możliwość przedłużania praktyk.

Od zaangażowania praktykanta, jego inicjatywy oraz sumienności wykonywanych obowiązków zależy przebieg praktyk. Na zakończenie praktyk Kancelaria Fortak & Karasiński wystawia Praktykantowi referencje.

Program praktyk jest opracowywany w sposób indywidualny, w zależności od prowadzonych przez Kancelarię aktualnych projektów oraz uzgodnionego z Praktykantem czasu trwania praktyk.

Każdy Praktykant ma swojego Opiekuna, Aplikanta Radcowskiego, bądź Prawnika. Czas pracy Praktykanta ustalany jest indywidualnie z Opiekunem praktyk. Rodzaj, zakres powierzanych zadań i obowiązków ustala Opiekun.

 

Opis wymagań:

 • Studenci III-V roku studiów kierunku Prawo,
 • osoby posiadające ogólną znajomość problematyki z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, handlowego,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel i Word,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • wysokie zdolności komunikacyjne, umiejętności i chęci pracy zespołowej.

Przebieg praktyk:

Praktykanci uczestniczą w pracy kancelarii pod nadzorem doświadczonych radców prawnych i aplikantów radcowskich. Stosownie do zainteresowań praktykanta i potrzeb kancelarii praktykanci mogą poznawać pracę dotyczącą różnorodnych zagadnień prawnych w zakresie obsługi Klientów Biznesowych.

W ramach praktyk oferujemy:

 • Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu współpracy z Klientami w obszarze bieżącej obsługi prawnej,
 • szansę rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych projektach,
 • po okresie próbnym możliwość kontynuacji płatnych praktyk.

 

Dni i godziny odbywania praktyki do uzgodnienia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych drogą mailową na adres: praca@fandk.com.pl, wpisując w temacie maila "Praktykant" lub pocztą na adres Kancelarii: 90-613 Łódź, ul. Gdańska 77A/3, bądź kontakt pod nr tel. 42 676-90-20

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.