Doradztwo Prawne w Prawie Pracy

Zapewniamy profesjonalne wsparcie dla zarządzających, kadrowych, dla działów HR jak i w indywidualnych sprawach pracowniczych.

O usłudze

Wyróżnienie FK Labour Law & HR nastąpiło, jako wynik  naturalnego i intensywnego rozwoju tego obszaru w Kancelarii. Od lat wspieramy Klientów w zagadnieniach związanych  z szeroko rozumianym prawem pracy oraz strefą HR.

Problemy prawne i praktyczne zarządzających, działów kadr jak i indywidualnych pracowników są nam doskonale znane – doradzamy, reprezentujemy i opracowujemy holistyczne rozwiązania dla spraw każdej wagi, niezależnie od stopnia złożoności.

Wsparcie w implementowaniu i stosowaniu  przepisów prawa pracy, to usługa realizowana przez wyspecjalizowany i doświadczony zespół prawników i specjalistów posiadających doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Specjalizacja, którą Państwu proponujemy, powstała jako wypadkowa naszego doświadczenia, które pokazało nam, jak rośnie zapotrzebowanie na kompleksową obsługę, gdzie prawo styka się z miękkimi obszarami zarządzania ludźmi. racy. Jednak często wdrożenie rozwiązań prawnych implikuje dalsze działania na poziomie miękkiego HR po to, by sposób zarządzania firmą i komunikacja wspierały tworzenie  optymalnego środowiska pracy.

Kompleksowa Obsługa w Prawie Pracy i Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Zatrudnianie i zwalnianie, ze szczególnym uwzględnieniem kadry menadżerskiej

 • Przygotowywanie, opiniowanie umów o pracę, cywilnoprawnych
 • Doradztwo prawne, co do wyboru formy zatrudnienia
 • Opracowywanie strategii zwolnień indywidualnych i grupowych
 • Przygotowywanie, opiniowanie dokumentacji dotyczącej rozwiązywania umów
 • Proces rekrutacji i selekcji kandydatów
 • Przygotowanie procedury on-boardingu i off – boardingu
 • Assessment/ Development Centre
 • Zarządzanie zmianą

Bieżąca obsługa prawna wewnętrzna w szczególności

 • Ocena zasadności roszczeń, wniosków zgłaszanych przez pracowników,
 • Ocena zgodności stosowanych rozwiązań z przepisami prawa pracy, przedstawianie rozwiązań problemów o charakterze formalnoprawnym

Postępowania sądowe, organy i urzędy

 • Reprezentacja w sporach sądowych
 • Wsparcie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PIP, ZUS, US

Regulaminy, procedury wewnętrzne, antydyskryminacyjne, antymobbingowe, dokumentacja pracownicza,  compliance

 • Tworzenie przejrzystych, czytelnych dokumentów
 • Opiniowanie i propozycje zmian do istniejących dokumentów

Związki zawodowe, przedstawiciele pracowników

 • Udział w spotkaniach , wsparcie dobrej komunikacji,
 • Reprezentowanie w sporach zbiorowych

Umowy NDA, o zakazie konkurencji

 • Przygotowywanie dokumentów
 • Wprowadzanie klauzul umownych

Szkolenia

 • Z zakresu obowiązujących przepisów
 • Z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • Profilowane dla grupy docelowej – dla zarządzających, kadrowych, pracowników

Rozwój pracowników

 • Określenie kompetencji pracowników (księga kompetencji)
 • Zbudowanie systemu ocen pracowniczych
 • Assessment/ Development Centre
 • Coaching indywidualny – business coaching

Wsparcie i audyt obszarów kadrowych w zakresie:

 •  Prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Naliczania płac
 • Procedur obiegu dokumentów kadrowo-płacowych

Wsparcie w procesach związanych m.in. z:

 • rekrutacją i selekcją pracowników,
 • wdrożeniem systemów ocen okresowych oraz modelu
  kompetencyjnego,
 • wdrożeniem procesów on i off- boardingowych,
 • szkoleniem z komunikacji i integracji zespołów.

F/K LABOUR LAW & HR to partner, który oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Nasza firma dostarcza profesjonalne wsparcie dla zarządzających, działów HR oraz rozwiązuje indywidualne sprawy pracownicze.

Nasze usługi obejmują szeroki zakres obszarów. Jesteśmy gotowi doradzać, reprezentować i opracowywać kompleksowe rozwiązania dla wszelkiego rodzaju spraw, niezależnie od ich złożoności. Nasz specjalistyczny zespół prawników i ekspertów ds. HR działa na rzecz implementacji i stosowania przepisów prawa pracy oraz dostarcza praktycznych rozwiązań.

Specjalizujemy się w kwestiach takich jak zatrudnianie i zwalnianie pracowników, przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, doradztwo w wyborze formy zatrudnienia oraz opracowywanie strategii zwolnień indywidualnych i grupowych. Oferujemy także wsparcie w procesach rekrutacji i selekcji kandydatów oraz opracowywanie procedur on-boardingu i off-boardingu.

W obszarze zarządzania zmianą oraz bieżącej obsługi prawnej wewnętrznej, oceniamy zasadność roszczeń pracowników, zapewniamy zgodność z przepisami prawa pracy i reprezentujemy klientów w sporach sądowych oraz postępowaniach kontrolnych.

Tworzymy przejrzystą dokumentację, opiniujemy i wprowadzamy zmiany do istniejących dokumentów, w tym regulaminów, procedur wewnętrznych, antydyskryminacyjnych, antymobbingowych i innych. Zapewniamy wsparcie przy negocjacjach związków zawodowych i reprezentujemy klientów w sporach zbiorowych.

Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie umów NDA i zakazu konkurencji, a także organizację szkoleń, zarządzanie rozwojem pracowników oraz audyt obszarów kadrowych, w tym prowadzenie dokumentacji pracowniczej i naliczanie płac.

Jeśli potrzebujesz partnera, który pomoże Ci w rozwiązywaniu kwestii związanych z prawem pracy i zarządzaniem zasobami ludzkimi, skontaktuj się z nami już dziś. Jesteśmy gotowi wesprzeć Cię w tworzeniu efektywnego środowiska pracy i zarządzaniu personelem.

Sprawdź pozostałe usługi

Skontaktuj się

  Go to top