CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Mamy świadomość w jaki sposób możemy oddziaływać na nasze otoczenie, dlatego w codziennych decyzjach i działaniach kierujemy się Kodeksem Etycznym Kancelarii i zasadami Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Poprzez inicjatywy skierowane do różnych grup chcemy zmieniać rzeczywistość na lepsze. W ramach działalności pro bono pomagamy Hospicjum dla dzieci w Łodzi – Fundacji Gajusz Łódź.W okresie bożonarodzeniowym bierzemy udział w zbiórce „Szlachetna Paczka”. Przygotowujemy także upominki dla dzieci z Domów Dziecka, aby Boże Narodzenie również dla nich było okazją do uśmiechu. Przyłączyliśmy się do akcji „Polska na niebiesko”, która została zorganizowana przez Fundację Jasia i Małgosi. Pomagaliśmy również Domowi Dziecka dla Dzieci Chorych.

„Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”
to również wspieranie naszych pracowników i współpracowników. Stworzyliśmy Kodeks Etyczny z myślą o zebraniu wszelkich zasad i wartości, którymi kieruje się Kancelaria tworząc kulturę organizacyjną wyznaczającą zasady postępowania. Pracownikom zapewniamy równe traktowanie w miejscu pracy czyli równość szans, równe traktowanie w zakresie warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, wyznania religijne, narodowość, czy orientację seksualną.

Dbamy również o przyjazne dla zdrowia środowisko pracy m.in. poprzez nie zamawianie wody w plastikowych butelkach, tylko w szklanych. Nasi pracownicy posiadają dzbanki z filtrem, dzięki którym filtrują wodę. Posiadamy również żarówki LED.

Ważne dla firmy jest zdrowie pracowników, dlatego prowadzimy profilaktykę zdrowotną – każdemu pracownikowi proponujemy Pakiet Medyczny. Jest to bezpłatne świadczenie dla pracownika. Dofinansowywaliśmy również badania profilaktyczne dla pracowników. Był to pakiet ogólnych badań przesiewowych skierowany do kobiet, a drugi skierowany do mężczyzn.

Skontaktuj się

    Go to top