Dofinansowanie UE

Fortak&Karasiński Radcowie Prawni Sp.P. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich nr RPLD.02.01.02-10-0071/19 pn. „Profesjonalizacja działalności Kancelarii

Prawnej poprzez usługi doradcze w zakresie marketingu, zarządzania klientami kluczowymi oraz zarządzania finansami firmy”.

Projekt obejmuje następujące typy usług: opracowanie strategii marketingowej (Usługa świadczona przez ekspertów w zakresie sprzedaży i marketingu ma na celu stworzenie strategii marketingowej tak aby zmaksymalizować potencjał sprzedażowy firmy), opracowanie strategii finansowej (doradztwo biznesowe w postaci

przeprowadzenia szczegółowych analiz oraz raportów wraz z doradztwem dot. strategii finansowej) oraz wsparcie w opracowaniu listy klientów kluczowych (doradztwo biznesowe w postaci przeprowadzenia szczegółowych analiz oraz raportów dot. listy kluczowych klientów).

Dofinansowanie projektu z UE:

111.350,00 zł

Skontaktuj się

    Go to top