Whistleblowing (zgłaszanie nieprawidłowości)

Nowe obowiązki

Do 17 grudnia 2021 r. Polska była zobowiązana do wprowadzenia w życie unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów, która nakłada na szereg podmiotów obowiązek ustalenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Innymi słowy, oznacza to zapewnienie pracownikom możliwości zgłaszania naruszeń prawa, które mają miejsce w zakładzie pracy.

Pomimo braku wdrożenia regulacji unijnych, obecnie przygotowywany jest projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Wynika z niego, że podmioty prywatne zatrudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 osób będą miały obowiązek ustalenia procedury wewnętrznej od 17 grudnia 2023 r.

Natomiast podmioty publiczne oraz prywatne zatrudniające co najmniej 250 osób będą musiały zapewnić ochronę sygnalistom w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy!!!

Nie warto zatem zwlekać z wdrożeniem odpowiedniej procedury do momentu wejścia w życie ustawy.

Co się stanie, jeśli nie wdrożą Państwo procedury w przedsiębiorstwie?

Za brak ustalenia procedury wewnętrznej grozi kara grzywny w wysokości nawet do 1.080.000 zł.

Platforma do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości – Whistleblower software

Proponujemy Państwu specjalne oprogramowanie stworzone przez naszego partnera – Whistleblower software, które pozwala na przyjmowanie i obsługę zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów, zarówno w małych, jak i dużych firmach. Co ważne, system ten jest łatwy w obsłudze, tani w użytkowaniu i w pełni zgody zarówno z dyrektywą europejską o ochronie sygnalistów, jak i z polskim projektem ustawy.

Więcej: https://whistleblowersoftware.com/pl

Kompleksowość – pomoc prawna i oprogramowanie

W zakresie pomocy prawnej oferujemy:

 1. opracowanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych,
 2. opracowanie zakresu obowiązków dla osób zajmujących się przyjmowaniem zgłoszeń oraz dla osób zajmujących się podejmowaniem działań następczych, w razie konieczności również stosownych aneksów do umów o pracę lub wzoru umowy,
 3. dostosowanie dokumentów, do przepisów krajowych po wejściu w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.,
 4. propozycje rozwiązań dla kanałów przyjmowania zgłoszeń ustanowione i obsługiwane w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym,
 5. opracowanie Kodeksu Dobrego postępowania obejmującego standardy etyczne i prawne w zakresie prawidłowego funkcjonowania procesu zgłoszeń naruszeń, w szczególności ochrony osób zgłaszających,
 6. wsparcie w procesie konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
 7. wsparcie we wdrożeniu i technicznej organizacji opracowanych przez Kancelarię dokumentów obejmujące konsultacje w okresie 3 miesięcy
 8. Obsługa Whistleblower software – bezstronnego, zewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń (zarówno dla zgłoszeń informacji przez pracowników, osoby trzecie, innych interesariuszy), wykonywana przez Kancelarię, obejmująca w szczególności:
  • prowadzenie rejestrów zgłoszeń,
  • prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających – organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych,
  • przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej,
  • sporządzanie kwartalnych sprawozdań z prowadzonej obsługi zgłoszeń.

Dlaczego warto?

 • zapewniamy niezależny system sygnalistów, w którym interesariusze mogą zgłaszać anonimowo naruszenia prawa (na warunkach rynkowych);
 • profesjonalne i bezpieczne rozwiązanie techniczne;
 • doświadczony i kompetentny zespół prawny;
 • pełny pakiet dokumentów składający się z wytycznych, polityki prywatności oraz analizy ryzyka i wpływu, a także wewnętrznego procesu pracy;
 • zgodność z obowiązującymi przepisami;
 • przejrzysta struktura cen.

Masz wątpliwości?

Jeśli nie wiesz czy ustawy dotyczą Twojego podmiotu – zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.

Skontaktuj się

  Go to top