Wróć doPublikacji

Publikacja r. pr. Katarzyny Fortak-Karasińskiej dla Polityki Zdrowotnej

R. pr. Katarzyna Fortak-Karasińska dla Polityka Zdrowotna:

„Nie ma podstaw aby Agencja żądała od świadczeniodawców danych konkretnych osób spośród personelu medycznego. Dla realizacji zadań Agencji jakimi są m.in opracowywanie i weryfikacja taryfy świadczeń wystarczające są dane o charakterze zbiorczym. Przepisy prawa określają, jakie dane szpital musi przedstawić Ministrowi Zdrowia lub podległym jemu jednostkom, w tym AOTMiT. Podstaw prawnych tych uregulowań należy poszukiwać w ustawie o działalności leczniczej, ale także w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych”.

Zapraszamy do lektury: https://www.politykazdrowotna.com/85818,latwo-dostepne…

Skontaktuj się

    Go to top