Wróć doPublikacji

Publikacja „Czy zniesienie epidemii coś zmieni?” 

Na stronie internetowej Instytutu Zdrowia i Demokracji ukazał się artykuł mec. Katarzyny Fortak-Karasińskiej, który wyjaśnia różnice pomiędzy odwołanym przez Ministra stanem epidemii oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego.

ZNIESIENIE STANU EPIDEMII

W dniu 6 maja 2022 Minister Niedzielski ogłosił, że zdecydował o zniesieniu stanu epidemii w Polsce. Minister Zdrowia ma samodzielne kompetencje do takiego działania – może ogłosić lub odwołać stan epidemii. Czyni to poprzez wydanie aktu jakim jest rozporządzenie, które samodzielnie podpisuje. Takie uprawnienie wynika z uchwalonej już w 2008 r. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

SPEC COVIDOWE MOŻLIWOŚCI NADAL POZOSTAJĄ

R. pr. Katarzyna Fortak-Karasińska zaznaczyła, że gros uprawnień zostało zastrzeżonych na okoliczność zarówno stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego. Są to:

  • pracodawca nadal może polecić pracownikowi prace zdalną (art. 3 ustawy),
  • lekarze i inny personel na zwolnieniu w związku z covid otrzymają zasiłek w wysokości 100% (art. 4g ustawy),
  • minister ma możliwość nałożenia na podmiot leczniczy określonych obowiązków związanych z covidem (art. 10d ustawy),
  • wojewoda może polecić utworzenie łóżek covidowych (art. 10d ustawy),
  • istnieje możliwość zawieszenia wykonywania badań pracowniczych okresowych (art. 12a ustawy),
  • istnieje możliwość wykonywania szkoleń BHP w formie zdalnej (art. 12e ustawy),
  • istnieje możliwości zmiany umowy  zawartej w ramach pzp (art. 15r ustaw).

WNIOSKI

R. pr. Katarzyna Fortak-Karasińska wyjaśnia, że zniesienie epidemii niewiele zmienia. Zniesienie samego stanu zagrożenia wprowadziłoby poważne już konsekwencje i zmiany w sytuacji wielu osób jak i przedsiębiorców.

Zapraszamy do lektury całego artykułu! https://www.izid.pl/czy-zniesienie-epidemii-cos-zmieni/

Skontaktuj się

    Go to top