Prawo pracy

Prawo pracy cechuje się dużym skomplikowaniem, stąd jego właściwe stosowaniemoże być dla przedsiębiorcy problematyczne. Warunkiem uniknięcia tego typu problemów jest nie tylko pozbawiona błędów interpretacja przepisów, ale również uwzględnienie praktyki orzeczniczej. Ujmując rzecz prosto, podmiot, który chciałby uniknąć naruszeń prawa pracy, powinien dysponować ekspercką wiedzą teoretyczną i praktycznym know-how. Jedno i drugie zapewnić może wyłącznie profesjonalny podmiot z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

W naszej kancelarii oferujemy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa pracy i prawa zatrudniania, dostosowaną do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy i sytuacji biznesowej, w której się znajduje.

Prawo pracy dopasowane do biznesu

Naszym priorytetem jest dostosowanie zakresu obsługi do potrzeb podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorca oczekujący pomocy prawnika z zakresu prawa pracy może liczyć na następujące usługi:

  • asystowanie przy zatrudnianiu pracowników, w tym przygotowanie i opiniowanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, umów o pracę czy kontraktów menadżerskich;
  • obsługę prawną w zakresie rozwiązywania stosunków pracy i opracowanie strategii zwolnień;
  • opracowanie regulacji wewnątrzzakładowych, m.in. regulaminów pracy i wynagradzania czy dokumentów określających procedury przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi oraz dysponowania mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę;
  • przygotowanie umów NDA – dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym opracowanie umów o zachowaniu poufności przez pracowników;
  • negocjacje układów zbiorowych i współpracę ze związkami zawodowymi;
  • reprezentację przedsiębiorcy w sprawach dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy;
  • kompleksowe wsparcie prawne w obszarze cywilnoprawnych form zatrudnienia;

Kancelaria prawa pracy – obsługa prawna dla przedsiębiorcy

Oferta naszej kancelarii powstała z myślą o przedsiębiorcach, dążących do optymalizacji działalności gospodarczej. Jednym z kluczowych działań optymalizacyjnych jest możliwie najefektywniejsze wykorzystanie przepisów prawa regulujących przedsięwzięcie biznesowe – w tym przepisów z zakresu prawa pracy. Proponowana przez nas obsługa prawna powinna zainteresować zwłaszcza tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników bądź podejmują współpracę w oparciu o umowy cywilnoprawne czy kontrakty B2B. Szeroko rozumiane prawo pracy dotyczy bowiem nie tylko relacji pracodawca  – pracownik ale również innych form zatrudnienia czy outsourcingu pracowniczego.

Radca prawny– prawo pracy, pomoc prawna online

Przedsiębiorcy zainteresowani obsługą prawną z zakresu prawa pracy mogą skorzystać z opracowanej przez nas usługi e-porad prawnych. Usługa kierowana jest do tych osób, które chciałyby otrzymać pomoc prawną bez wychodzenia z domu w formie wideorozmowy, rozmowy telefonicznej bądź korespondencji mailowej. Aby zapisać się na e-poradę, wystarczy wypełnić udostępniony na naszej stronie internetowej formularz, krótko opisując napotkany problem prawny. Po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadzamy jego drobiazgową analizę, a następnie umawiamy się z klientem na konsultację. Zakres obsługi zdalnej odpowiada zróżnicowaniu oferty stacjonarnej. Te same problemy z zakresu prawa pracy, którymi zajmujemy się w ramach obsługi stacjonarnej, mogą być przedmiotem e-porady.

Skontaktuj się

    Go to top