Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Zatrudnienie zagranicznych pracowników może przyczynić się do rozwoju działalności podmiotu gospodarczego. Nie zawsze jednak przedsiębiorcy udaje się do niego doprowadzić. Dużą przeszkodę stanowią skomplikowane procedury legalizacji pobytu cudzoziemca i pracy, którą ma wykonywać. Uczynienie zadość wszystkim formalnościom jest z perspektywy przedsiębiorcy niezwykle istotne – ewentualne błędy, które zostaną wykazane w trakcie kontroli zatrudnienia cudzoziemca, mogą być przyczyną negatywnych konsekwencji finansowych dla firmy. Aby ich uniknąć, warto skorzystać z pomocy prawnika.

W naszej kancelarii oferujemy pomoc prawną w zakresie procedur legalizacyjnych. Dążymy do tego, by jak najbardziej ograniczyć ryzyko związane z zatrudnieniem cudzoziemca.

Zatrudnienie obcokrajowców w polskiej firmie – pomoc w uzyskaniu zezwoleń

Główne zadanie, przed którym stoi przedsiębiorca chcący zatrudnić cudzoziemca, polega na uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na pobyt i pracę. Polskie prawo przewiduje w tym zakresie szereg możliwości. Jeśli chodzi o tytuły pobytowe, zapewniamy pomoc w uzyskaniu takich dokumentów, jak wiza Schengen czy wiza krajowa. Obsługa prawna w zakresie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców może natomiast dotyczyć m.in. zezwolenia na pracę typu A, a także zezwolenia na pracę typu B. Należy pamiętać, że poszczególne dokumenty różnią się pod względem okresu ważności i uprawnień, które zapewniają. W ramach obsługi prawnej pomagamy przedsiębiorcy podjąć decyzję w sprawie ich wyboru w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadały jego wymaganiom i specyfice prowadzonej działalności.

Legalizacja pracy cudzoziemców – procedura w rękach prawnika

Trudności z uzyskaniem zezwoleń nie są jedynym powodem, dla którego warto skorzystać z pomocy prawnika, starając się o legalizację pobytu i pracy cudzoziemca. Sama procedura jest często bardzo czasochłonna, co w przypadku przedsięwzięć biznesowych okazuje się problematyczne. Przedsiębiorca, który powierza zadanie jej finalizacji prawnikowi, szybciej zatrudni pracownika, a zaoszczędzony czas może przeznaczyć na inne aspekty działalności. W naszej kancelarii dokładamy starań, by legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce i jego zatrudnienia nie utrudniała przedsiębiorcy codziennej pracy.

Kontrola legalności zatrudnienia

Podstawową korzyścią, jaką daje przedsiębiorcy pomoc prawnika w zakresie procedur legalizacyjnych, jest ograniczenie ryzyka naruszenia prawa. Korzystając z usług naszej kancelarii, podmiot gospodarczy otrzymuje gwarancję legalności podejmowanych działań. Aby maksymalnie zredukować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, oferujemy ponadto pomoc w przygotowaniu przedsiębiorcy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz audyt dokumentacji w zakresie legalności zatrudnienia. W ramach audytu zapewniamy weryfikację ważności urzędowych dokumentów, wskazujemy ewentualne błędy i sugerujemy, jak zatrudnić cudzoziemca, aby wykonywana przez niego praca była zgodna z obowiązującymi przepisami.

Skontaktuj się

    Go to top