Wróć doSzkoleń

Odmrażanie w placówkach ochrony zdrowia – bezpłatny webinar

Data: do ustalenia

Godz.: do ustalenia

Miejsce:

do ustalenia

Koszt uczestnictwa:

do ustalenia PLN + VAT

Adresaci szkolenia

Osoby zarządzające placówkami medycznymi ze szczególnym uwzględnieniem Szpitali

Program spotkania

  1. Roszczenia z NFZ po koronawirusie:
  • 1/12 środków z NFZ a wynagrodzenia dla lekarzy kontraktowych

2. Telemedycyna czyli jak COVID-19 przyspieszył cyfryzację

  • Udzielanie bieżących świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem telemedycyny, weryfikacja tożsamości i uprawnień świadczeniobiorcy, wystawianie recept i zaświadczeń
  • Udzielanie i dokumentowanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 udzielonych za pośrednictwem SIM
  • Raportowanie świadczeń w krajowym rejestrze pacjentów z COVID-19

4. Koszt uczestnictwa w spotkaniu jest bezpłatny

Prowądzący

Katarzyna Fortak-Karasińska
Katarzyna Fortak-Karasińska

Zgłoś zapotrzebowanie

Skontaktuj się

    Go to top