Wróć doAktualności

Wygrana w KIO (dot. sporu o stawkę VAT)

Aktualność

Dnia 9.08.2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza w całości oddaliła odwołanie złożone przez jednego z oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które przeprowadzał nasz Klient.
Spór dotyczył zastosowania przez Odwołującego nieprawidłowej, preferencyjnej stawki VAT, co skutkowało odrzuceniem jego oferty. Odwołujący wskazywał, powołując się na Interpretację indywidualną zawierającą podobny stan faktyczny, że miał prawo zastosować stawkę 8% VAT, i że taką właśnie stosuje przy większości swoich usług. Zamawiający dowiódł w toku postępowania odwoławczego, że prawidłową stawką VAT była stawka podstawowa.

Gratulujemy Mecenas prowadzącej sprawę – radcy prawnemu Milenie Kałużnej.

Skontaktuj się

    Go to top