Wróć doAktualności

Wspólny przedstawiciel w spółce

Aktualność

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje regulacje, których zadaniem będzie szczegółowe uregulowanie kwestii dotyczących sprawowania funkcji wspólnego przedstawiciela w spółkach handlowych. Nowe przepisy mają zabezpieczać interesy wspólników mniejszościowych oraz umożliwić działania, także w przypadku braku jednomyślności. Jedną z istotniejszych zmian ma być wprowadzenie przepisów dotyczących wspólnego przedstawiciela.

Projekt zakłada, iż przedstawiciel ma działać w sposób zbliżony do działania zarządcy sukcesyjnego, występującego w przedsiębiorstwie osoby fizycznej. Taka konstrukcja pozwala uprawnionemu wskazać osoby, która będzie zarządzać jego prawami po śmierci, tak, by zapewnić ciągłość funkcjonowania spółki.

Regulacja zakłada:

  • możliwość wyznaczenia wspólnego przedstawiciela w umowie albo statucie spółki;
  • powołanie przez wspólnika wspólnego przedstawiciela, także w przypadku braku pełnej zgody wszystkich współuprawnionych;
  • wykonywanie praw współuprawnionych w spółce niezwłocznie po śmierci wspólnika.

Dodatkowo jednym z założeń projektowanych przepisów jest to, że do powołania wspólnego przedstawiciela nie będzie konieczna jednomyślność wspólników – wystarczy, zgoda 70/100 udziałowców. Natomiast odwołanie wspólnego przedstawiciela będzie wymagało większości 50/100 praw do udziałów.

Jeśli chcieliby Państwo poznać szczegółowe założenia do projektu, zapraszamy do kontaktu. Zespół Kancelarii odpowie na Państwa pytania – biuro@fandk.com.pl

Skontaktuj się

    Go to top