Wróć doAktualności

Weszła w życie Dyrektywa UE, której przepisy przewidują, że Twój pracownik będzie mógł zwrócić się z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, wymiaru czasu pracy lub rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony

Aktualność

Przedsiębiorco, czy wiesz, że od sierpnia 2022 r. weszła w życie Dyrektywa UE, której przepisy przewidują, że Twój pracownik będzie mógł zwrócić się z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, wymiaru czasu pracy lub rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony?

Z dniem wejścia w życie nowelizacji przepisów kodeksu pracy, które obecnie są jeszcze na etapie prac legislacyjnych, będziesz mieć nowe obowiązki w sytuacji złożenia wniosku.

Co musi się stać aby pracownik złożył taki wniosek?

  1. Po pierwsze, musi być zatrudniony w Twoim przedsiębiorstwie minimum 6 miesięcy, ale nie dotyczy to umowy zawartej na okres próbny.
  2. Po drugie, pracownik musi złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.
  3. Po trzecie, wniosek powinien dotyczyć zmiany rodzaju pracy, rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w wymiarze całego etatu.

Co powinieneś zrobić w związku z wpływem wniosku?

  1. Przede wszystkim w miarę możliwości – uwzględnij wniosek pracownika.
  2. Na zastanowienie i rozważenie sytuacji masz 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku.

Co w sytuacji kiedy nie masz możliwości rozpatrzeć wniosku zgodnie z propozycją pracownika?

  1. W takiej sytuacji, pamiętając o terminie 1 miesiąca na udzielenie odpowiedzi, wskaż jakie jest Twoje stanowisko i uzasadnij przyczyny odmowy uwzględnienia wniosku.

Pamiętaj! Wystąpienie pracownika z wnioskiem nie może być przyczyną wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o pracę, przygotowania do takiej sytuacji albo działania mającego taki sam skutek jak wypowiedzenie/ rozwiązanie umowy o pracę.

Jeśli naruszysz te zasady pracownikowi przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Skontaktuj się

    Go to top