Wróć doAktualności

UWAGA! Obowiązki statystyczne dla podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych

Aktualność

Przypominamy, że zbliża się termin corocznych sprawozdań statystycznych dla placówek medycznych. Są nim objęte wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów.

Dane te należy przekazać elektronicznie za pomocą Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Najbliższe terminy przekazania formularzy:

 • MZ-11 – do 31 marca 2023 r. sporządzają podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ
 • MZ-13 – do 22 lutego 2023 r. sporządzają podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy
 • MZ-14 – do 1 marca 2023 r. sporządzają podmioty udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową
 • MZ-15 – do 28 lutego 2023 r. sporządzają udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego
 • MZ-19 – do 15 lutego 2023 r. sporządzają zespoły/oddziały leczenia środowiskowego domowego (zdrowie psychiczne, leczenie uzależnień) udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego
 • MZ-24 – do 14 lutego 2023 r. sporządzają podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa
 • MZ-29, MZ-29A – do 24 lutego 2023 r. sporządzają szpitale (z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych) oraz podmioty opieki długoterminowej stacjonarnej
 • MZ-30 – do 15 lutego 2023 r. sporządzają szpitale psychiatryczne
 • MZ-88, MZ-89 – do 10 kwietnia 2023 r. sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą niezależnie od źródeł finansowania
 • MZ-03 – sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego do 24 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. – dane wstępne

Skontaktuj się

  Go to top