Wróć doAktualności

Ustawa podpisana – unikanie płacenia podatków wkrótce będzie trudniejsze

Aktualność

13 marca 2023 roku Prezydent podpisał nowelizacje ustawy o egzekucji administracyjnej z dnia 8 lutego 2023 roku. Zmiany mają usprawnić działania dotyczące wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenie jej efektywności.

Spłata zaległości podatkowych – nowe regulacje

W chwili obecnej, sporadycznie podatek lub zaległość podatkowa może być rozłożona na raty, na podstawie decyzji organu podatkowego. Decyzja określa wysokość rat oraz termin ich zapłaty. W przypadku braku zapłaty należności wspomniana decyzja wygasa, ale nie zawsze w całości. Wygaśnięcie z mocy prawa decyzji o rozłożeniu na raty dotyczy wszystkich niespłaconych rat i powstaje, gdy podatnik nie dotrzyma terminu płatności trzech kolejnych po sobie rat, na jakie podatek lub zaległość podatkowa został rozłożony. Na podstawie nowej regulacji, wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty będzie następowało w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech rat, co ważne, niekoniecznie kolejnych po sobie.

Egzekucja VAT od podmiotów zagranicznych

Dodatkowo nowela przewiduje wprowadzenie zmian w egzekucji VAT od podmiotów zagranicznych, w postaci dodania nowego tytułu egzekucyjnego – deklaracji VAT składanych w związku z rozliczaniem VAT w procedurach szczególnych.

Obowiązek przeliczania wartości z obcej waluty na złotówki

Nowelizacja wprowadza obowiązek przeliczania wartości wyrażonych w innych walutach na złotówki. Ustawodawca wskazuje, że w związku z tym, iż deklaracje składane w państwie identyfikacji zawierają należność podaną w walucie innej niż waluta polska, chce wprowadzić zasadę przeliczania należności pieniężnej wynikającej z tej deklaracji na walutę polską (w złotych). Przeliczenie to nastąpi według kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dokładniejszych informacji na temat zachęcamy do kontaktu.

Nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji: biuro@fandk.com.pl

Skontaktuj się

    Go to top