Wróć doAktualności

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Aktualność

Głównym zagadnieniem konstytucyjnym było określenie przedmiotu opodatkowania na podstawie kryteriów, które nie zostały wyrażone w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zakwestionowany przez TK art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Inna definicja budowli została jednak przewidziana na gruncie przepisów prawa budowlanego. Tam budowlą jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Teraz, zgodnie z wyrokiem, ustawodawca ma wprowadzić nową definicję legalną budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dotychczasowa przestanie obowiązywać po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku, tj. 4 lipca.

Jeśli chcieliby Państwo poznać szczegółowe założenia do projektu, zapraszamy do kontaktu. Zespół Kancelarii odpowie na Państwa pytania – biuro@fandk.com.pl

Skontaktuj się

    Go to top