Wróć doAktualności

Tarcza Prawna – co przewiduje?

Aktualność

Przedsiębiorco, prowadzisz działalność połowową? A może specjalizujesz się w zakresie rodzajów artykułów rolno- spożywczych i dążysz do uzyskania wpisu do rejestru rzeczoznawców w tej dziedzinie?

Jeśli tak, to pojawiła się właśnie dobra wiadomość.

Prezydent RP podpisał 21.10.2022 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Zmiany, które wejdą w życie kolejno w połowie listopada br., od 1.01.2023 r. i od 1.01.2024 r. przewidują uproszczenie formularzy urzędowych, umożliwienie składania wniosków online, przyspieszenie wydawania decyzji, uproszczenie procedury administracyjnej lub skorzystanie z milczącego załatwienia sprawy.

Ww. ustawa, nazywana potocznie tarczą prawną, przewiduje przede wszystkim:

  • uproszczone postępowanie lub milczące załatwienie sprawy w zakresie uzyskania licencji połowowej, udzielenia prawa do wydawania świadectw dokumentujących potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu;
  • przyspieszenie uzyskania ostatecznej decyzji m. in. w sprawach wpisu do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych;
  • elektronizację procedur i odbywania posiedzeń organów lub gremiów online, np. wprowadzenie pełnej elektronizacji metod składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców;
  • wprowadzenie jasnych przepisów pozwalających na waloryzację wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych poprzez zmianę zawartych umów w zakresie wysokości wynagrodzenia, wprowadzania do nich nowych klauzul waloryzacyjnych lub modyfikację dotychczasowych (np. poprzez zmianę wysokości limitu waloryzacji).

Zdaniem ministerstwa rozwoju i technologii wprowadzone zmiany pozwolą oszczędzić czas i środki związane z prowadzeniem działalności, co ma korzystnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorców i ich pracowników.

Skontaktuj się

    Go to top