Wróć doAktualności

Sygnaliści ustawa

Aktualność

Tylko 3 miesiące na wdrożenie ustawy o sygnalistach w firmie

Sygnaliści ustawaNowe przepisy obejmą ochroną osoby, które zgłaszają lub publicznie ujawniają informacje o naruszeniach prawa. Obowiązek wdrożenia przepisów ustawy będzie spoczywał na przedsiębiorcach, którzy zatrudniają co najmniej 50 osób. Limit ten obejmuje osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia, czy umów o współpracę oraz osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ustawa o sygnalistach, implementująca unijną dyrektywę w tej sprawie wejdzie w życie już 25 września 2024 roku. Przedsiębiorcy mają więc zaledwie trzy miesiące na przygotowanie się do nowych przepisów, które wprowadzają ważne zmiany w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

Sygnaliści – kogo obejmie ochrona?

Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub publicznie ujawnia informacje o naruszeniach prawa związanych z jej pracą. Dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ale także stażystów, wolontariuszy, czy praktykantów. Nowym przepisom podlegają też prokurenci, akcjonariusze i członkowie organów osoby prawnej.

Sygnaliści będą chronieni przed działaniami odwetowymi od momentu zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji. Oznacza to, że po zgłoszeniu naruszenia prawa nie będą mogli być zwolnieni, degradowani, ani poddani innym negatywnym działaniom z powodu zgłoszenia pod warunkiem, że przekazywana informacja jest prawdziwa i stanowi informację o naruszeniu prawa.   Jeśli dojdzie do działań odwetowych, sygnaliści mają prawo do odszkodowania.

Jakie naruszenia można zgłaszać?

Naruszenia prawa, które mogą być zgłaszane, obejmują m.in. korupcję, zamówienia publiczne, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, bezpieczeństwo produktów, transportu, ochronę środowiska, ochronę konsumentów, dane osobowe oraz naruszenia dotyczące rynku finansowego.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób muszą wdrożyć wewnętrzne kanały zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. W przypadku firm działających w sektorach finansowych, transportowych czy związanych z ochroną środowiska, obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

Sygnaliści procedura

Przedsiębiorcy powinni więc przed 25 września 2024 r.:

  • Opracować wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń.
  • Prowadzić rejestr zgłoszeń wewnętrznych
  • Określić wewnętrzną jednostkę organizacyjną do przyjmowania zgłoszeń.
  • Zapewnić anonimowość i ochronę danych sygnalistów ustanawiając tryb postępowania w przypadku takich zgłoszeń.
  • Przeszkolić pracowników w zakresie nowych procedur i ich praw.

Kary za naruszenie przepisów ustawy o sygnalistach

Przedsiębiorstwa, które nie wprowadzą odpowiednich procedur lub będą podejmować działania odwetowe wobec sygnalistów, mogą zostać ukarani karą grzywny  i  innymi sankcjami.

W razie pytań dotyczących nowych obowiązków zapraszamy do kontaktu: https://fandk.com.pl/kontakt/.

Zachęcamy również do dyskusji na LinkedIn.

Sygnaliści ustawa
ustawa sygnaliści

Skontaktuj się

    Go to top