Wróć doAktualności

Świadczeniodawco – nie bój się kontroli NFZ przy rozliczaniu świadczeń zdrowotnych!

Aktualność

Kolejna wygrana Kancelarii z NFZ

NFZ w toku kontroli zakwestionował sposób kwalifikowania i rozliczania świadczeń u jednego z naszych klientów. Twierdził, że niektóre z udzielanych świadczeń powinny odbywać się w trybie ambulatoryjnym, a nie w ramach hospitalizacji. Szpital nie zgodził się ze stanowiskiem NFZ już na etapie postępowania kontrolnego i wykorzystał przysługujące mu środki zaskarżenia, które doprowadziły do uchylenia wystąpienie pokontrolnego NFZ. Mimo wyeliminowanie tego wystąpienia z obrotu prawnego, NFZ dokonał potrącenia kwoty tzw. nienależnie przekazanych środków oraz nałożonej kary umownej.

Przed sądem Szpital dochodził zwrotu potrąconych kwot. W toku sprawy biegły potwierdził, że Szpital prawidłowo przyporządkowywał udzielone świadczenia do grupy JGP w ramach hospitalizacji. Mimo korzystnej opinii biegłego oraz pozytywnego stanowiska konsultanta wojewódzkiego, Sąd Okręgowy w pierwszej instancji uwzględnił roszczenie jedynie w części. Obie strony procesu wniosły apelację od wyroku.

W toku postępowania apelacyjnego Kancelaria wykazała, że postępowanie Szpitala było prawidłowe, jak również, że uchylenie wystąpienia pokontrolnego pozbawiło NFZ możliwości zastosowania potrącenia względem Szpitala.

Sąd Apelacyjny w całości podzielił argumentację Kancelarii i ostatecznie orzekł, że NFZ winien zwrócić naszemu klientowi całość potrąconych kwot, tj. wynagrodzenie za udzielone świadczenia oraz karę umowną, obie te kwoty wraz z odsetkami.

Dzięki wygranej, Szpital odzyska od NFZ zwrot potrąconych środków wraz z odsetkami w kwocie blisko 1.000.000,00 zł.

Wyrok Sądu drugiej instancji jest wyrokiem prawomocnym.

Mec. Marta Byzdra-Pawlak, apl. radc. Katarzyna Kosma – serdecznie gratulujemy!

Skontaktuj się

    Go to top