Wróć doAktualności

Sukces Kancelarii!

Aktualność

Z sukcesem zakończyliśmy postępowanie przed Sądem pierwszej instancji, w której Klient wystąpił wobec Banku z roszczeniem o zwrot środków, wypłaconych w wyniku nieautoryzowanej przez niego transakcji.

W przedmiotowej sprawie Klient padł ofiarą oszustwa. Oszuści podszyli się pod numer infolinii banku – podczas połączenia Klientowi wyświetlał się numer infolinii. Wykorzystując tę metodę, oszuści podstępem wyłudzili od Klienta kody SMS, za pomocą których dodali odbiorcę zaufanego w bankowości elektronicznej Klienta. Transakcje bankowe na rachunek odbiorcy zaufanego nie wymagały już dalszej autoryzacji, dzięki czemu przestępcy wypłacili pieniądze bez wiedzy Klienta.

Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz Klienta całość dochodzonej kwoty.

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych klient banku odpowiada za nieautoryzowane transakcje ze swojego rachunku, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków ciążących na nim na podstawie umowy z bankiem.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że zachowaniu Klienta nie można przypisać cechy umyślności albo niedbalstwa w stopniu rażącym. Sąd uznał, że Klient mógł pozostawać w realnym przekonaniu, że rozmawia z pracownikami Banku, a instrukcje, które wykonuje są w jego interesie. Sposób działania oszustów wzbudził w Kliencie poczucie zagrożenia posiadanych na rachunku środków oraz wykorzystano jego zaufanie do rozmówcy.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale jest zgodny z dotychczasową linią orzeczniczą sądów, które w sprawach przeciwko bankom o zwrot środków, do których wypłaty doszło w wyniku oszustwa uznają, że to bank jest odpowiedzialny za tego rodzaju nieautoryzowane transakcje.

Serdecznie gratulujemy mec. Aleksandrze Macudze, zaangażowanej w prowadzenie sprawy!

Skontaktuj się

    Go to top