Wróć doAktualności

Stanowisko NSA w sprawie „apteki dla aptekarza”

Aktualność

18 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny wydał 5 wyroków, w których orzekł w przedmiocie dopuszczalności zmian wspólników w spółkach jawnych prowadzących apteki ogólnodostępne. W ocenie NSA, nie jest możliwe dokonanie zmiany zezwolenia w sytuacji, gdy do grona wspólników dołącza podmiot, które nie jest obecnie uprawniony do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

NSA stwierdził, że wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, uzyskanego przed 25 czerwca 2017 r., będący skutkiem zmiany wspólnika w spółce jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną, a złożony po 24 czerwca 2017 r., musi być rozpatrywany na podstawie przepisów obowiązujących od 25 czerwca 2017 r. i może być rozpatrzony pozytywnie wyłącznie w przypadku, gdy nowy wspólnik jest farmaceutą albo spółką farmaceutów.

W ocenie NSA obecnie wszystkie zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, zarówno wydanych przed 25 czerwca 2017 r., jaki i wydanych od tej daty, tzn. po wejściu w życie tzw. „ustawy o aptece dla farmaceuty”, muszą być dokonywane z uwzględnieniem zmienionego brzmienia art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

(sygn. akt II GSK 719/20, II GSK 720/20, II GSK 1374/19, II GSK 1387/19 oraz II GSK 1452/19)

Skontaktuj się

    Go to top