Wróć doAktualności

Rząd wypowiada wojnę – celem „patodeweloperka”

Aktualność

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, który zmienia rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tzw. patodeweloperka jest głównym celem, z którym walkę ma podjąć nowelizacja projektu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przewiduje, że nowa wersja rozporządzenia wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany obejmują m. in.:

  • Modyfikację odległości budynku wielorodzinnego mieszkalnego od innej działki, w sytuacji, gdy ma on więcej niż cztery piętra. Wyjątki mają dotyczyć działek, które nie są przeznaczone pod zabudowę mieszkalną;
  • Konieczność urządzenia na gruntach przeznaczonych pod publicznie dostępny plac o powierzchni powyżej 1000 m2 minimum 20% powierzchni tego placu deweloper terenu biologicznie czynnego;
  • Konieczność utworzenia przy każdym nowo powstałym budynku wielorodzinnym (powyżej 20 mieszkań) placu zabaw dla dzieci;
  • Wprowadzenie wymogów dotyczących udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada, że w niektórych rodzajach budynków będą musiały znaleźć się specjalne pomieszczenia, służące osobom niepełnosprawnym.

Jeśli chcieliby Państwo poznać szczegółowe założenia projektu, zapraszamy do kontaktu. Zespół Kancelarii odpowie na Państwa pytania – biuro@fandk.com.pl

Skontaktuj się

    Go to top