Wróć doAktualności

Rząd pracuje nad kolejnymi zmianami, które mają uprościć przepisy prawa budowlanego

Aktualność

Celem zmian ma być przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego i zmniejszenie obciążenia inwestorów oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.W ramach nowelizacji planowane jest m.in.:

  1. ograniczenie wydawanie pozwoleń na użytkowanie domów jednorodzinnych (regułą ma być zawiadomienie o zakończeniu budowy),
  2. ograniczenie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie także w innych przypadkach – postuluje się, aby pozwolenie na użytkowanie było wymagane jedynie w sytuacji, kiedy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić jeszcze przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz gdy sam inwestor dobrowolnie o nie występuje (mimo że nie ma takiego obowiązku),
  3. rozszerzenie katalogu inwestycji, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę, a które będą mogły być prowadzone jedynie na podstawie zgłoszenia,
  4. utworzenie Bazy Projektów Budowlanych – dzięki temu inwestor, zamiast załączać do wniosków projekt budowlany, będzie mógł wskazywać indywidualny numer projektu, który wcześniej został umieszczony w Bazie,
  5. wprowadzenie przepisów umożliwiających nakładanie kar za nieterminowe wydawanie pozwolenia na rozbiórkę.

Obecnie prace legislacyjne nad projektem zmian prowadzi Rada Ministrów. Zespół Kancelarii będzie monitorował je dla Państwa na bieżąco.

Skontaktuj się

    Go to top