Wróć doAktualności

Rewolucja w lombardach

Aktualność

Do Sejmu został skierowany projekt ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, stworzony wspólnie przez Ministerstwo Finansów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt zakłada szereg zmian na gruncie prowadzenia lombardów oraz udzielania przez nie pożyczek.

Obowiązkowa rejestracja

Ustawa wprowadza obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową. Rejestr ma być udostępniony w formie elektronicznej, a nadzór nad nim zostanie powierzony Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo ustawa wprowadza obowiązek prowadzenia lombardu w formie spółki kapitałowej (spółka z o.o. i spółka akcyjna). W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kolejnym warunkiem jest posiadanie minimalnego kapitału zakładowego w wysokości min. 50.000 złotych.

Nowe elementy obligatoryjne konsumenckiej pożyczki lombardowej

Projekt przewiduje wprowadzenie kilkunastu obowiązkowych elementów umowy, które muszą zostać przekazane klientowi przed jej zawarciem, m.in.

  • firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;
  • kwotę konsumenckiej pożyczki lombardowej i sposób jej ustalania;
  • termin i sposób wypłaty pożyczki lombardowej;
  • całkowity koszt konsumenckiej pożyczki lombardowej z wyodrębnieniem jego poszczególnych składników i ich wysokości;
  • skutki braku zapłaty;
  • szacunkową wartość przedmiotu zabezpieczenia lombardowego;
  • stosowane przez lombard procedury i zasady rozpatrywania reklamacji.

W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków, przedsiębiorcy będą musieli liczyć się z wysokimi karami – nawet do 500 tys. zł.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dokładniejszych informacji na ten temat zachęcamy do kontaktu. Nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji: biuro@fandk.com.pl

Skontaktuj się

    Go to top