Wróć doAktualności

Przedsiębiorco – w II połowie roku wejdą w życie przepisy zmieniające Kodeks spółek handlowych, co pozwoli utworzyć grupę spółek

Aktualność

Grupę spółek będą mogły tworzyć spółka dominująca i spółka zależna lub kilka spółek zależnych. Wystarczy, że zgromadzenie wspólników spółki zależnej podejmie uchwałę o przystąpieniu do grupy spółek z konkretną spółką dominującą. Następnie fakt przystąpienia do grupy spółek spółka dominująca i spółka zależna muszą zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego.

Utworzona grupa spółek ma za zadanie realizować interesy wspólne, respektując jednocześnie interesy poszczególnych członków grupy. Jest to szczególnie korzystne dla spółek zależnych, które po otrzymaniu od spółki dominującej wiążącego polecenia będą podejmować uchwałę o wykonaniu wiążącego polecenia albo o odmowie wykonania, jeśli prowadziłoby to do niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością tej spółki.

Spółka dominująca odpowiada za szkodę wyrządzoną spółce zależnej na skutek wykonania wiążącego polecenia.

Podsumowując, uczestnictwo w grupie spółek to przede wszystkim:

  • możliwość utworzenia grup powiązanych ze sobą spółek, mających wspólne cele i interesy;
  • rozwój wszystkich członków grupy spółek poprzez rozszerzenie ofert usług/ produktów i zwiększenie zasięgu terytorialnego;
  • przejrzyste zasady funkcjonowania grupy z poszanowaniem interesów majątkowych jej członków.

Skontaktuj się

    Go to top