Wróć doAktualności

Przedsiębiorco – uważaj na kary za zatory płatnicze!

Aktualność

Prezes UOKiK wydał kolejne decyzje w sprawach zatorów płatniczych. W jednej z nich nałożył na spółkę zajmującą się m.in. przetwórstwem i dystrybucją produktów rolnych ponad 700 tys. zł kary w związku z opóźnieniem zapłaty należności kontrahentom. Kontrahentami spółki byli przede wszystkim mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), którym ze względu na zachwianie płynności groziła niewypłacalność a nawet upadłość.

UOKiK zwraca uwagę, iż zatory płatnicze mają bardzo negatywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw, zwiększając ryzyko ich upadłości. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu w nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Prezes UOKiK może interweniować w sprawie zatorów płatniczych jeżeli w końcu kolejnych 3 miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 5 mln złotych.

Do Sejmu trafiła już nowelizacja powyższej ustawy. Zmiany w przepisach przewidują w szczególności:

  • modyfikację definicji „nadmiernego opóźnienia się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych”;
  • bezskuteczność zastrzeżenia umownego wyłączającego lub ograniczającego prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności, w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem MŚP;
  • zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
  • zmiany w zakresie postępowania przed Prezesem UOKiK;
  • zmianę sposobu nakładania oraz naliczania przez Prezesa UOKiK administracyjnych kar pieniężnych w sytuacji, w której stwierdzi on nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Prezes UOKiK będzie mógł wziąć pod uwagę przy wymiarze sankcji okoliczności łagodzące i obciążające, które pojawią się w danej sprawie.

Projekt nowelizacji w dniu 30 września 2022 r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o zmianach w prawie antyzatorowym.

Skontaktuj się

    Go to top