Wróć doAktualności

Przedsiębiorco, szykują się zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które powinny Cię zainteresować

Aktualność

Mimo że projekt został przyjęty dopiero przez Radę Ministrów już teraz warto zwrócić uwagę na propozycję nowych przepisów.📄Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach z udziałem konsumentów.

Podobnie, jak ma to miejsce w obecnie obowiązujących przepisach o postępowaniu gospodarczym, proponuje się wprowadzenie dla Ciebie obowiązku podania wszelkich twierdzeń i powołania wszystkich dowodów już w pozwie lub odpowiedzi na pozew. Dla odmiany konsument będzie mieć możliwość powoływania twierdzeń i składania wniosków dowodowych również na dalszym etapie.

Planuje się rozdzielenie pouczeń dla stron w zależności od etapu postępowania. Pouczenia istotne np. w sytuacji wniesienia zażalenia na postanowienie/ zarządzenie wydane w trakcie postępowania otrzymasz w momencie wydania takiego postanowienia/zarządzenia a nie od razu wraz z pouczeniami doręczonymi przez sąd w chwili doręczenia pozwu i zobowiązania do złożenia na niego odpowiedzi.

Zmiany dotyczyć mają nie tylko wprowadzenia nowego postępowania odrębnego, ale również nowelizacja ma dotyczyć właściwości rzeczowej sądu okręgowego. Obecnie sądy okręgowe rozpoznają sprawy o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000,00 zł. Proponowana zmiana przewiduje, że wartość ta wzrośnie do 100.000,00 zł.

Choć projekt trafi dopiero do Sejmu, prawdopodobnie doczeka się wielu poprawek i na jego ostateczny kształt trzeba poczekać to już teraz warto mieć na uwadze propozycje nowelizacji przepisów, które zakładają wzmocnienie pozycji konsumenta.

Skontaktuj się

    Go to top