Wróć doAktualności

Przedsiębiorco, sprawdź jak Ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej może ograniczyć Twoje prawa!

Aktualność

Projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych w obszarze zarządzania kryzysowego, które będą miały bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Do najistotniejszych zmian w zakresie omawianego projektu należy zaliczyć:

Możliwość wydawania poleceń przedsiębiorcom przez określone organy administracji publicznej, które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

Możliwość zawieszenia lub zakazania w drodze rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów prowadzenia określonej działalności bądź nakazanie prowadzenia innej, oddelegowanie pracowników do różnych prac, wprowadzenie zakaz podwyższania cen bądź ustalanie cen.

Brak możliwości starania się o odszkodowanie w sytuacji, gdy w czasie trwania stanu klęski żywiołowej na skutek wprowadzonego ograniczenia w działalności gospodarczej przedsiębiorca poniesie straty. Zamiast odszkodowań, projekt przewiduje tylko nieoprocentowane pożyczki na płace dla pracowników i zwolnienia podatkowe, a dla osób poszkodowanych 10 tys. zł doraźnego zasiłku i 300 tys. zł zasiłku na remont domu czy mieszkania.

Powyższe zmiany to dopiero projekt, dlatego będziemy Państwa informować od kiedy zmiany wejdą w życie.

Skontaktuj się

    Go to top