Wróć doAktualności

Przedsiębiorco, sprawdź, gdzie wysyłasz komornika!

Aktualność

W aktualnym stanie prawnym bardzo ważne jest zachowanie należytej staranności przy określaniu osoby dłużnika. Wskazanie nieprawidłowego adresu lub nieprawidłowych danych dłużnika może narazić wierzyciela na niepotrzebne koszty w wysokości 10% egzekwowanej kwoty. W takim przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera opłaty od dłużnika, a opłatę ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi. Obowiązek uiszczenia opłaty spoczywa zatem na wierzycielu.

Wywołuje to w praktyce poważne problemy, szczególnie gdy przed złożeniem wniosku egzekucyjnego nastąpiła śmierć dłużnika lub została ogłoszona jego upadłość. Powstała zatem wątpliwość, czy umorzenie postępowania z powodu śmierci dłużnika lub jego niewypłacalności jest podstawą do zaniechania pobrania opłat egzekucyjnych.

W świetle wydanych ostatnio dwóch uchwał Sądu Najwyższego (sygn. akt II CZP 21/22 oraz III CZP 36/22) nadal brakuje odpowiedzi na zadane wyżej pytanie.Z jednej strony wskazuje się, że nie ma podstawy do pobierania przez komornika opłaty od wierzyciela w przypadku umorzenia postępowania ze względu na ogłoszenie upadłości dłużnika, z drugiej – stwierdza się, że złożenie przez wierzyciela wniosku przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego i w związku z tym wierzyciel powinien ponieść koszty niezasadnie prowadzonej egzekucji.

Zachowaj zatem ostrożność i sprawdź, czy dane dłużnika wskazane we wniosku do komornika są prawidłowe! Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się

    Go to top