Wróć doAktualności

Przedsiębiorco – rząd przyjął program rekompensat dla energochłonnych sektorów za 2022 r.

Aktualność

3 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła program „pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” Założenia programu zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską w grudniu ub. r.  Wartość programu wynosi 5 mld. zł, a wypłata środków ma nastąpić w lutym. Zgodnie z przewidywaniami Resortu rozwoju, ze wsparcia skorzysta około 1000 firm, przede wszystkim średnich i dużych.

Celem programu jest łagodzenie skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu wśród przedsiębiorstw.

Kto może ubiegać się o rekompensatę wzrostu cen energii za 2022 rok?

Z pomocy będą mogły skorzystać takie branże jak np.: hutnictwo, ceramika czy produkcja nawozów, które zużywają w ciągu roku łącznie 20 TWh energii elektrycznej. Aby skorzystać z programu wsparcia przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w Polsce będą musieli spełnić łącznie dwa warunki:

  • Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.
  • Co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

Ministerstwo podkreśla, że będą obowiązywać dwa maksymalne limity pomocy, uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Limit podstawowy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową. Do zwiększonego limitu pomocy uprawnione będą przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek wskaźnika EBITDA (miara rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40% pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022 albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r.

Resort wyjaśnił, że zwiększony limit będzie dotyczył również tych firm, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych aż do 50 mln euro na grupę kapitałową.

Nabór wniosków ma zostać uruchomiony w połowie stycznia. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni na składanie wniosków od dnia opublikowania przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz operatora programu informacji o możliwości składania wniosków.

Będziemy na bieżąco informować Państwa w zakresie regulacji prawnych dotyczących cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców.

Skontaktuj się

    Go to top