Wróć doAktualności

Przedsiębiorco, nadchodzą zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopów. Sprawdź, jakie nowe uprawnienia uzyska twój pracownik

Aktualność

Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw (tzw. dyrektywy rodzicielskiej oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej). Polska powinna to zrobić najpóźniej do 2 sierpnia 2022 r.

Zmiany w Kodeksie pracy przyniosą rewolucję m.in. w zakresie urlopów. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

1. Wprowadzenie urlopu opiekuńczego

  • Pracownik będzie uprawniony do skorzystania z bezpłatnego urlopu w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym w przypadku konieczności zapewnienia opieki dziecku lub innemu członkowi rodziny z poważnych powodów medycznych.

2. Wprowadzenie urlop z powodu działania siły wyższej

  • Urlop w przypadku siły wyższej przysługuje pracownikom w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie jego natychmiastowa obecność.
  • Pracownik samodzielnie wybiera czy chce korzystać z czasu rozliczanego w dniach, czy na podstawie godzin.
  • Za każdy dzień urlopu pracownikowi przysługuje połowa dziennej stawki wynagrodzenia.

3. Wprowadzenie nowych urlopów de facto zwiększa przysługujący każdemu pracownikowi roczny wymiar urlopu.

  • Dla tych pracowników, którzy mają za sobą co najmniej 10 lat pracy (rocznie 26 dni urlopu), oznacza to zwiększenie dostępnego urlopu do 33 dni. Dla młodszych stażem (rocznie 20 dni urlopu) — do 27 dni.

4. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego

  • Na mocy nowelizacji zostanie znacznie wydłużony urlop rodzicielski, obecnie są to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie.

Gruntowne zmiany w zakresie zwiększenia wymiaru urlopów i nadania nowych uprawnień pracownikom z pewnością odbiją się na bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Może to wymagać zmian w organizacji firmy, których zaplanowanie musi nastąpić z wyprzedzeniem.

Pracownicy Kancelarii będą stale monitorowali temat i informowali Państwa o szczegółach projektu. Jeśli masz pytania, napisz do nas!

Skontaktuj się

    Go to top