Wróć doAktualności

Przedsiębiorco, bierzesz udział w przetargach? A czy pamiętasz o nowych obowiązkach?

Aktualność

W ostatnim czasie władze Unii Europejskiej zajęły się tematem wkładów finansowych przekazywanych przez państwa spoza UE przedsiębiorcom. 12 października częściowo zaczęło obowiązywać nowe unijne rozporządzenie w sprawie tej sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny, które ma zastosowanie do wszystkich podmiotów działających w Unii.

Co to znaczy dla Ciebie – przedsiębiorcy?

W szczególności musisz pamiętać o tym, że:

  • jeśli otrzymałeś spoza UE środki przekraczające 50 milionów euro i dokonujesz koncentracji (połączenia i przejęć) przedsiębiorstw w UE, w przypadku której unijne obroty podmiotu przejmującego lub przejmowanego wynoszą co najmniej 500 milionów euro, jesteś zobowiązany do zgłoszenia tej koncentracji do Komisji;
  • jeśli składasz swoją ofertę w przetargu unijnym o szacunkowej wartości co najmniej 250 milionów euro musisz zgłosić Komisji subsydia otrzymane poza UE w kwocie powyżej 4 milionów euro;
  • w określonych przypadkach nie możesz dokonać koncentracji przedsiębiorstw, ani też zawrzeć umowy dotyczącej zamówienia publicznego, do czasu wydania zgody przez Komisję;
  • uczestnicząc w przetargu poniżej wymienionych progów, masz obowiązek złożenia zamawiającemu oświadczeń wskazujących subsydia otrzymane przez Ciebie w państwach trzecich oraz potwierdzających, że w Twoim przypadku obowiązek zawiadomienia Komisji nie występuje.

Pamiętaj, że rozporządzenie przyznaje Komisji szereg uprawnień, które pozwolą jej czuwać nad tym, czy na skutek uzyskania wkładu finansowego spoza UE nie doszło do zakłócenia konkurencji na rynku. Jeśli Komisja stwierdzi takie naruszenie, może podjąć działania wyjaśniające, ale może też nałożyć na Ciebie określone sankcje, w tym kary finansowe lub inne środki mające uciążliwe formy, np. obowiązek zaniechania niektórych inwestycji, zmniejszenie mocy produkcyjnych lub obecności na rynku czy zwrotu subsydiów z odsetkami.

Jeśli masz pytania lub chciałbyś uzyskać wsparcie prawne, zapraszamy do kontaktu. Zespół Kancelarii odpowie na Twoje wątpliwości: biuro@fandk.com.pl

Skontaktuj się

    Go to top