Wróć doAktualności

Poważne zmiany w Kodeksie Pracy

Aktualność

Przedsiębiorco – w II połowie roku poważnej zmianie powinien ulec Kodeks pracy. Co się zmieni?

W sierpniu 2022 r. upływa termin wdrożenia postanowień Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance). Oznacza to, że w II połowie roku poważnej zmianie powinien ulec Kodeks pracy. Prace nad projektem ustawy wpisano już do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (nr UC118).

Najważniejsze zmiany w zakresie przejrzystych warunków pracy mają dotyczyć:
– wprowadzenia prawa pracownika do wystąpienia (raz w roku kalendarzowym) o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy;
– rozszerzenia zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika;
– zapewnienia prawa pracownika do równoległego zatrudnienia przez innego pracodawcę;
– przyznania pracownikowi prawa do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku.

Najważniejsze zmiany w zakresie work-life balance dla rodziców i opiekunów dotyczyć mają przede wszystkim: urlopów związanych z rodzicielstwem oraz umożliwienia pracownikowi o wnioskowanie o wykonywanie pracy w elastycznym systemie czasu pracy do ukończenia przez dziecko 6. roku życia.

Skontaktuj się

    Go to top