Wróć doAktualności

Poland Business Seminar

Aktualność

28 listopada w Tokio r. pr. Slawek Karasinski oraz Manager Japan Desk Aoi Iwasawa mieli przyjemność zaprezentować Polskę szerszej publiczności na seminarium „Poland Business Seminar”, współorganizowanym przez F/K LEGAL z organizacją Japan Overseas Investments.


Prelegentami seminarium byli przedstawiciele japońskiego oddziału Polish Investment and Trade Agency (PAIH) oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna / Lodz Special Economic Zone.

Seminarium uświetniła obecność Pana Tomasz Milewskiego, Ambasadora RP w Japonii.

Wydarzenie dało możliwość wysłuchania ważnych prelekcji, przeprowadzenia inspirujących rozmów oraz nawiązania nowych relacji biznesowych.


On 28 November in Tokyo, Slawomir Karasinski and Manager Japan Desk had the pleasure of presenting Poland to a wider audience at a seminar entitled 'Poland Business Seminar’, co-organised by F/K LEGAL with the Japan Overseas Investments organisation. Speakers at the seminar were representatives of the Japanese branch of PAIH and the Łódź Special Economic Zone.

The seminar was honored by the presence of Mr. Tomasz Milewski, Ambassador of the Republic of Poland to Japan.

The event provided an opportunity to listen to important lectures, hold inspiring discussions and establish new business relationships.

Skontaktuj się

    Go to top