Wróć doAktualności

Osoby z Ukrainy mogą prowadzić działalność nieewidencjonowaną na terenie RP

Aktualność

Osoby przyjeżdżające z Ukrainy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Polski ustawodawca dopuszcza możliwość prowadzenia drobnej działalności, która nie podlega obowiązkowi wpisu do CEiDG (tzw. działalność nieewidencjonowana). Ma to na celu uproszczenie formalności.

Aby prowadzić działalność nieewidencjonowaną konieczne jest spełnienie łącznie warunków:

  • działalność jest wykonywana tylko przez osoby fizyczne
  • przychód należny z tej działalności w każdym miesiącu nie przekracza kwoty 1.505 zł
  • osoba fizyczna nie wykonywała działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy przed jej rozpoczęciem.

Przychody z działalności ewidencjonowanej podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.

Zespół praktyki gospodarczej w osobach: Marta Łukasiewicz, Sylwia Borejszo-Sylwestrzak, Alicja Łopacińska, Karolina Mróz, Kacper Gabryjańczyk na bieżąco opracowuje materiały i rozwiązania prawne dla osób przyjeżdżających z terytorium Ukrainy.

Podcast na ten temat już wkrótce. W razie dalszych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się

    Go to top