Wróć doAktualności

Nowelizacja ustawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z podpisem Prezydenta

Aktualność

Prezydent podpisał nowelizację przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wprowadza ona zintegrowane plany inwestycyjne. W związku z tym studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tworzone przez gminy zostaną zastąpione planami ogólnymi. Nowelizacja także zmiany w zakresie warunków zabudowy. Od tej pory będą wydawane tylko na pięć lat, a nie na czas nieokreślony, tak jak to miało miejsce dotychczas. Zmiany, które wprowadza nowelizacja:

Plan ogólny zamiast studium

Plan ogólny będzie dokumentem zawierającym wyłącznie podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Co ważne, jego ustalenia będą podstawą nie tylko do uchwalania planów miejscowych, ale także do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Co istotne plan ogólny będzie funkcjonować w formie cyfrowej

Zintegrowany plan inwestycyjny

Nową formą planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora, który docelowo zastąpi uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, wydawaną dotychczas na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej.

Dodatkowo nowelizacja wprowadza szereg pomniejszych zmian, w zakresie planowania przestrzennego oraz zagospodarowania przestrzennego.

Większość przepisów podpisanej ustawy wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Jeśli chcieliby Państwo poznać szczegółowe założenia projektu, zapraszamy do kontaktu. Zespół Kancelarii odpowie na Państwa pytania: biuro@fandk.com.pl

Skontaktuj się

    Go to top