Wróć doAktualności

Nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów

Aktualność

Weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Wprowadzone zmiany mają na celu jednocześnie uatrakcyjnienie narzędzia, jakim jest Polska Strefa Inwestycji, oraz aktualizację przepisów związanych z nową mapą pomocy publicznej.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

  • obniżenie minimalnej kwoty inwestycji o 50% dla dużych i średnich przedsiębiorców w przypadku reinwestycji (zmiana obowiązywać będzie do końca 2022 r.),
  • obniżenie minimalnej kwoty inwestycji dla średnich firm – dotychczasowo firmy średnie musiały zainwestować 20% minimalnej kwoty inwestycji dla danego powiatu, od teraz jest to 10% (zmiana obowiązywać będzie do końca 2022 r.),
  • wyłączenie możliwości ubiegania się o wsparcie dla działalności B+R,
  • likwidację możliwości odliczenia pomocy publicznej od 130% nakładów inwestycyjnych – teraz przedsiębiorca może odliczyć przysługującą mu ulgę tylko od minimalnej kwoty inwestycji wpisanej w decyzji o wsparciu,
  • rozszerzenie listy miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie okresu obowiązywania decyzji o wsparciu oraz liczby koniecznych do spełnienia kryteriów jakościowych do aktualnych intensywności pomocy publicznej,
  • doprecyzowanie kryteriów jakościowych,
  • nowy wzór wniosku – m.in. od teraz konieczne będzie przedstawienie planu finansowego inwestycji.

Skontaktuj się

    Go to top