Wróć doAktualności

Nowelizacja przepisów prawa geologicznego

Aktualność

Nowelizacja wprowadza nową definicję terminu „złoża strategicznego”, które od tej pory będzie podlegać szczególnej ochronie prawnej. Dodatkowo w nowelizacji uregulowana zostanie procedura uznawania poszczególnych złóż za strategiczne. Decyzja to leżało w gestii ministra klimatu i środowiska.

Nowelizacja wprowadza instytucje:

  • zwiększające skuteczność w ujawnianiu złóż kopalin w dokumentach planistycznych oraz
  • związane z transformacją energetyczno-klimatyczną,
  • związane z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla (w szerszym zakresie niż obecnie)

Ponadto nowelizacja dostosowuje dotychczasowe przepisy dotyczące podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji, do magazynowania wodoru.

Nowelizacja umożliwia rekonstruowanie nieużytkowanych otworów wiertniczych, celem wykorzystania ciepła Ziemi. Dodatkowo uporządkowuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, w kontekście poszukiwań i rozpoznawania złóż kopalin, w szczególności węglowodorów.

W środowisku związanym ze sprawą istnieją obawy dotyczące nowelizacji m.in.:

  • arbitralność decyzji ministra klimatu i środowiska dotyczących, które złoża mogą być uznane za strategiczne, a co za tym idzie, gdzie wprowadzić min. zakaz zabudowy obszaru;
  • samorząd terytorialny będzie miał obowiązek uwzględniania decyzji ministra w dokumentach planistycznych bez jakiejkolwiek możliwości odwołania się od takiej decyzji;
  • właściciele nieruchomości, których nieruchomości będą się znajdowały się przy wymienionych złożach, nie będą mogli żądać żadnego odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości czy ograniczeń korzystania z nich;

Jeśli chcieliby Państwo poznać szczegółowe założenia nowelizacji, zapraszamy do kontaktu. Zespół Kancelarii odpowie na Państwa pytania: biuro@fandk.com.pl

Skontaktuj się

    Go to top