Wróć doAktualności

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych – operacje transgraniczne

Aktualność

W dniu 15 września 2023 r. wdrożone zostały rozwiązania wymagane przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 dotyczące transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Stanowi to kolejny etap implementacji tzw. pakietu prawa spółek w celu pogłębienia integracji w ramach jednolitego rynku unijnego.

W związku z implementacją przepisów w przedmiocie nowych rodzajów operacji transgranicznych spółek, wprowadzono zmiany w zakresie krajowych rodzajów transformacji spółek. Zabieg ten ma na celu uniknięcie zjawiska odwrotnej dyskryminacji polskich podmiotów uczestniczących w procesach transformacji spółek w wymiarze krajowym względem podmiotów uczestniczących w tych procesach w wymiarze transgranicznym.

W Kodeksie spółek handlowych wprowadzone są nowe przepisy w zakresie:

  • zdolności spółki do łączenia się, podziału i przekształcenia,
  • rodzajów operacji transgranicznych,
  • krajowych oraz zasad ochrony wierzycieli, wspólników i pracowników spółki podlegającej operacji połączenia, podziału lub przekształcenia.

Nowelizacja zmierza do zwiększenia mobilności spółek, a co za tym idzie – ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej na rynku wewnętrznym UE, a ponadto ma poprawić konkurencyjność polskich podmiotów.

Skontaktuj się

    Go to top