Wróć doAktualności

Nowe zasady zakupu leków w hurtowniach farmaceutycznych

Aktualność

Do ogłoszenia skierowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.Zastąpi dotychczasowe przepisy, które nie były nowelizowane od 2002 roku.

W jego treści doprecyzowano 17 podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

W pełnym zakresie zakup będą mogły realizować m.in. apteki ogólnodostępne i podmioty lecznicze posiadające aptekę szpitalną lub Dział farmacji szpitalnej.

Pozostałe podmioty lecznicze np. przychodnie POZ i AOS – będą mogły realizować zakup w znacząco zawężonym zakresie – tylko poprzez zakup szczepionek, produktów leczniczych z wykazów przeciwwstrząsowych i produktów leczniczych z wykazu doraźnie dostarczanych w związku z rodzajem udzielanego świadczenia zdrowotnego.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Skontaktuj się

    Go to top