Wróć doAktualności

Ministerstwo Finansów przygotowuje nowe regulacje dla rynków kryptoaktywów

Aktualność

Regulacje dla rynków kryptoaktywów – Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy mającej na celu stworzenie klarownych ram prawnych dla dynamicznie rozwijającego się sektora kryptoaktywów. Planowane zmiany mają na celu zapewnienie skutecznego nadzoru, ochrony inwestorów oraz stworzenie warunków do długoterminowego rozwoju rynku. Projekt ma być przyjęty przez rząd w II kwartale 2024 r.

Konieczność wprowadzenia nowych regulacji wynika z przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej rozporządzenia 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów. Polskie Ministerstwo Finansów pragnie dostosować krajowe przepisy do unijnych standardów, zapewniając jednocześnie skuteczne narzędzia nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz ochronę dla inwestorów.

Główne założenia projektu regulacje dla rynków kryptoaktywów:

  • projekt ustanawia KNF jako główny organ nadzoru rynku kryptoaktywów, wyposażając go w nowe narzędzia.
  • akt wprowadza precyzyjne obowiązki dla emitentów i dostawców usług, wymagając regularnego raportowania do KNF.
  • projekt przewiduje sankcje dla oferujących i emitentów, wraz z rozszerzeniem kompetencji nadzorczych KNF.
  • określenie zakresu i zasad tajemnicy zawodowej w obszarze kryptoaktywów.
  • planowane jest wprowadzenie możliwości składania oświadczeń w formie elektronicznej z mocą równą oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Ministerstwo podkreśla, że zmiany są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania rynku kryptoaktywów w Polsce, zgodnie z unijnymi standardami. Będziemy monitorować dla Państwa prace ustawodawcze oraz ich wpływ na możliwości biznesowe, jak również obowiązki przedsiębiorców.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia naszego profilu!

regulacje dla rynków kryptoaktywów

Skontaktuj się

    Go to top