Wróć doAktualności

MRiT zapowiada ważne zmiany w prawie zamówień publicznych

Aktualność

Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii trwają prace nad specustawą mającą umożliwić zachowanie rentowności kontraktów zawartych w trybie udzielenia zamówienia publicznego. Ministerstwo dostrzegło, iż problem znacznego wzrostu cen surowców oraz kosztów realizacji zamówień uderza w wielu przedsiębiorców, stąd zapowiadana specustawa. Ma ona objąć wszystkie kategorie umów zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego, tj. umowy na świadczenie usług, umowy dostawy oraz umowy o roboty budowlane. Główne zmiany dotyczyć mają waloryzacji umów oraz rozłożenia ryzyka pomiędzy strony.

Najważniejsze zmiany mają dotyczyć:

  • Możliwości zwiększenia wynagrodzenia ponad stawkę waloryzacji, przewidzianą w umowie;
  • Rozszerzenia obowiązku zawierania klauzul waloryzacyjnych w umowach;
  • Możliwości wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej już po zawarciu umowy;

Wprowadzenia dodatkowych podstaw umożliwiających zmianę zawartych już umów w zakresie m.in. ograniczenia zakresu umowy, zmiany terminu wykonania lub czasowego zawieszenia realizacji zamówienia.

Specustawa ma zapewnić stronom możliwość wprowadzenia proponowanych rozwiązań do zawartych umów, jednak nie będzie to obowiązkowe.

Będziemy Państwa informować, kiedy projekt specustawy zostanie opublikowany.

Skontaktuj się

    Go to top