Wróć doAktualności

Kolejny sukces Kancelarii!

Aktualność

Przedsiębiorco – sprawdź czy możesz odzyskać nadpłacone składki, które ZUS uznał za przedawnione!

Nasz klient, będący ówcześnie płatnikiem składek, dokonał ponadwymiarowych wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Fundusz Pracy i FGŚP.

Po upływie 5 lat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał odpisania nadpłaty z konta naszego klienta w ZUS, bez uprzedniego zawiadomienia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogły zostać zwrócone.

Po uzyskaniu informacji odnośnie przyczyny zmiany salda na koncie płatnika składek w ZUS, nasz klient złożył wniosek o zwrot nadpłaconych składek. Organ rentowy odmówił jednak dokonania zwrotu nadpłaconych przez płatnika składek, uznając że prawo to uległo przedawnieniu.

Klient nie zgodził się z decyzją ZUS i koniecznym okazało się wystąpienie na drogę sądową. Postępowanie sądowe zakończyło się sukcesem. Sąd pierwszej instancji w całości podzielił stanowisko Kancelarii, że skoro ZUS w ogóle nie poinformował płatnika składek o wysokości nadpłaty, to tym samym termin przedawnienia składek z całą pewnością nie rozpoczął biegu, a co za tym idzie żądanie zwrotu nienależnie opłaconych przez niego składek nie uległo przedawnieniu.

Na skutek działań Kancelarii Sąd zmienił decyzję ZUS i zobowiązał ZUS do zwrotu naszemu klientowi nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wraz z odsetkami.

Gratulujemy r. pr. Katarzynie Kosmie, r. pr. Katarzynie Sikorskiej i apl. radc. Ani Grabarczyk-Podhalicz, które zajmowały się sprawą.

Skontaktuj się

    Go to top