Wróć doAktualności

Kolejna wygrana w sprawie z zakresu błędów medycznych!

Aktualność

Sąd pierwszej i drugiej instancji oddalił roszczenia pacjenta o wartości 120.000,00 zł (kwota żądanego zadośćuczynienia, odszkodowania i renty) przeciwko naszemu Klientowi – podmiotowi leczniczemu. Zwycięstwo to nie tylko sukces Klienta, lecz także ogromny triumf Kancelarii.

W trakcie prowadzonego postępowania konieczne było zachowanie dużej czujności i wdrożenie rozsądnej taktyki procesowej. Sprawa potwierdziła, jak istotne są skupienie i wyczulenie nad przestrzeganiem wymogów formalnych, nakładanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego i skorzystanie z dostępnych konstrukcji prawnych.

Dzięki bezbłędnej postawie adwokat Eweliny Tylińskiej w trakcie postępowania, wynikającej m.in. z dużego doświadczenia i dokładnego zapoznania się ze sprawą, sądy orzekające w sprawie nie uwzględniły żądań pacjenta i nie przeprowadziły postępowania dowodowego.

Orzecznictwo stwierdziło, że przesłanki o odpowiedzialności podmiotu leczniczego nie zostały dostatecznie wykazane, a argumentacja pełnomocnika pozwanego podmiotu leczniczego jest logiczna oraz zasadna.

Gratulujemy adwokat Ewelinie Tylińskiej!

Skontaktuj się

    Go to top