Wróć doAktualności

Kasy zapomogowo-pożyczkowe po nowemu

Aktualność

11 kwietnia br. mija termin na wdrożenie nowych przepisów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych.

Na podstawie uchwały z dnia 11 sierpnia 2021 r., która zastąpiła poprzednio obowiązujące rozporządzenie, kasy zapomogowo-pożyczkowe i ich funkcjonowanie zostały zmienione.

Przypomnijmy, iż celem działania Kas jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek, a w miarę posiadanych środków także zapomóg.📑Przede wszystkim zmianie uległa sama nazwa kasy. Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe zostały zastąpione kasami zapomogowo-pożyczkowymi.

Zgodnie z nową ustawą, kasę zapomogowo-pożyczkową może utworzyć co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy. Rozszerzono zatem katalog osób, które mogą utworzyć kasę w szczególności o zleceniobiorców, czy kontraktowców. Do tej pory możliwość utworzenia kasy miały wyłącznie osoby zatrudnione u danego pracodawcy w oparciu o umowę o pracę.

Zgodnie z nowymi przepisami Kasy uzyskały zdolność sądową i procesową. A zatem mogą nie tylko nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w zakresie niezbędnym do realizacji jej celów statutowych, ale również pozywać i być pozywane. Co ważne, członek Kasy także ponosi odpowiedzialność za jej zobowiązania. Jego odpowiedzialność ogranicza się jednak do części odpowiadającej jego wkładowi członkowskiemu.❕Ponadto pracodawca został zobowiązany m.in. do świadczenia pomocy Kasie w zakresie prowadzenia rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej.

Na wdrożenie nowych rozwiązań prawnych Kasy miały 18 miesięcy. Zatem do 11 kwietnia br. Kasa musi uchwalić nie tylko nowy statut, ale co ważne – złożyć wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Skontaktuj się

    Go to top