Wróć doAktualności

Kancelaria wygrała kolejną sprawę!

Aktualność

Sąd II instancji przychylił się do prezentowanego przez nas stanowiska, że powód jest uprawniony do żądania zapłaty tylko jednej rekompensaty w wysokości 40 euro , a nie jej wielokrotności.

Przeciwnik żądał od Klienta Kancelarii zwrotu rekompensat za koszty odzyskiwania należności w kwocie 40 euro za każdą z niezapłaconych faktur, a zatem musiał zapłacić wielokrotność tej kwoty. Jest to jedna z wielu spraw tego typu, która pojawia się w naszej praktyce sądowej.

Kancelaria przedstawiła sądowi argumentacje, którą została uwzględniona, że kontrahent naszego klienta mógł domagać się jedynie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności od jednej transakcji handlowej, co do której strony nie ustaliły spełniły świadczenia pieniężnego w częściach.

Wyrok jest prawomocny, a Klient tylko w tej sprawie zaoszczędził dzięki naszym działaniom kilkaset euro.

Gratulujemy mec. Ewelinie Soboń i mec. Katarzynie Kosmie!

Skontaktuj się

    Go to top