Wróć doAktualności

Dyrektorze szpitala!

Aktualność

Od 1 stycznia 2022 roku powrócił obowiązek spełnienia przez szpitale wszystkich wymagań dotyczących minimalnej obsady personelu medycznego określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dla przypomnienia, do dnia 31 grudnia 2021 roku można było odstąpić od zapewnienia minimalnych norm zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek, pod warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.

Wprowadzenie takiego odstępstwa było spowodowane pandemią oraz ograniczeniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez szpitale, a także przesunięciem personelu do walki z COVID-19. Ustawodawca nie zdecydował się jednak dalej przedłużyć tego wyjątku. Aktualnie, brak spełnienia wskazanych wymogów może skutkować nałożeniem kary przez NFZ.

To nie jedyna zmiana przepisów spowodowana ogłoszonym przez rząd „końcem pandemii”. O tych ostatnich zmianach będzie można przeczytać w napisanym przez nas artykule w czerwcowym numerze Zarządzania Placówką Medyczną.

Skontaktuj się

    Go to top