Wróć doAktualności

Czy pracodawca musi mieć politykę szkoleń?

Aktualność

Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 roku poszerzyła obowiązku informacyjne pracodawcy wobec pracownika, m.in. ustanawiając obowiązek poinformowania pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę .

Pracodawca powinien więc uregulować zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i udostępnić je pracownikom. Przepisy nie wprowadzają bezwzględnego obowiązku wdrożenia polityki w formie regulaminu czy procedury, niemniej zasadne jest, aby na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca uregulował w sposób jednolity i transparentny zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

Jeśli chcieliby Państwo poznać więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu. Zespół Kancelarii odpowie na Państwa pytania – biuro@fandk.com.pl

Skontaktuj się

    Go to top