Wróć doAktualności

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Aktualność

W dniu 21 maja 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Ministerstwo zdrowia wskutek postulatów środowiska zdecydowało się na jego nowelizację.

Wśród proponowanych zmian wskazać należy, że podmioty lecznicze, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne będą mogły nabywać produkty lecznicze w zakresie pełnego asortymentu i nie będzie wymagane posiadanie przez nie apteki szpitalnej albo działu farmacji szpitalnej.

Projektodawca rozszerzył również możliwość dokonywania zakupu w hurtowniach o produkty lecznicze przez podmioty odpowiedzialne, które wykorzystywać je będą do innego typu działalności badawczo-rozwojowej niż badania kliniczne – na podstawie oświadczenia tego podmiotu o wykorzystaniu zakupywanych produktów leczniczych, w zakresie ich rodzaju i ilości, wyłącznie do tego rodzaju działalności.

Zmiany zaproponowano również m.in. w kwestii przyznania dostępu lekarzom dentystom do zakupu
w hurtowniach produktów leczniczych w celu wykonania znieczulenia stomatologicznego.

Proponuje się by zmiana rozporządzenia weszła w życie z dniem 21 maja 2022 r.

W chwili obecnej propozycje nowych regulacji są konsultowane publicznie.

Skontaktuj się

    Go to top