Od 25 maja 2018 r. podmioty prowadzące działalność gospodarczą w UE mają obowiązek bezpośredniego stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO).

Dla podmiotów przetwarzających dane osobowe, czyli dla większości firma działających w UE, RODO przewiduje szereg nowych obowiązków, m.in. zapewnienie zabezpieczenia danych osobowych odpowiedniego do ich kategorii, opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, zapewnienie Inspektora Ochrony Danych czy stworzenie procedury notyfikacji naruszeń danych osobowych.

Nieprzestrzeganie RODO może skutkować nałożeniem na podmiot dotkliwych sankcji (nawet 20 000 000 EUR albo do 4% całkowitego światowego obrotu firmy).

 

 

Zakres usług FANDK

W Kancelarii działa zespół specjalizujący się we wsparciu Klienta w zakresie sprawdzenia, aktualizacji i wdrażania zasad przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO. Nasza oferta obejmuje w szczególności:

AUDYT
 • Identyfikacja zbiorów przetwarzanych danych osobowych
 • Analiza istniejącej dokumentacji przetwarzania danych
 • Analiza funkcji poszczególnych pracowników w procesie przetwarzania danych osobowych
 • Sporządzenie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje działań w celu spełnienia wymogów RODO
ANALIZA RYZYKA
 • Analiza ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w podmiocie
 • Przygotowanie analizy ryzyka oraz planu postępowania z ryzykiem 
WDROŻENIE
 • Przygotowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych lub dostosowanie istniejącej dokumentacji do stanu zgodności z przepisami 
 • Opracowanie wzorów dokumentów wykorzystywanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w toku działalności podmiotu
 • Optymalizacja procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych  
 • Szkolenie pracowników
ZARZĄDZANIE
 • Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (obecnie ABI)
 • Zarządzanie bieżącymi kwestiami prawnymi związanymi z przetwarzaniem danych osobowych, w tym. w związku ze zgłaszanymi roszczeniami o odszkodowanie czy zadośćuczynienie za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoś się do nas

Polityka Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach "cookies" używamy do celów statystycznych oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.